Политика на поверителност

Връзка с нас

Вашето събщение е получено! Ще се свържем с вас възможно най-скоро. Ако не получите отговор до 24 часа, моля обадете се на тел: +359 885 370 298

Поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за МОТОРОАДС и процесът по обработка на Вашите лични данни е напълно открит и прозрачен за Вас. Изработили сме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Българската компания МОТОРОАДС EOOD е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Къде съхраняваме Вашите данни?
Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП"), но също така могат да бъдат прехвърлени и обработвани в страна извън ЕИП. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони. За трансфери извън ЕИП, МОТОРОАДС ще изисква изричното съгласие на субекта (преди завършване на резервацията) за трансфера на личните му данни в страни, за които липсва адекватно решение от страна на Европейската комисия.

Какви лични данни събираме?
За да получите оферта от нас или за да направите резервация, изискваме от вас информацията, от която се нуждаем, за да можем да ви предоставим улугата, която искате. Това е доста стандартна информация и може да включва вашето име, възраст, дата и място на раждане и данни за контакт (имейл, адрес и телефонен номер). Освен това събираме информация от вашия компютър, когато използвате нашата платформа. Това може да включва вашия IP адрес, какъв браузър използвате и езиковите ви настройки. Ако се свържете с нас (например по телефон, по имейл или чрез социални медии), ще събираме информация от вас също и оттам. След резервацията ви може да ви помолим да ни предоставите мнение, което да ни помогне да подобрим услугите си.

Защо събираме вашите лични данни?
Може да използваме вашите лични данни по следните начини:
- Резервации: Първо и преди всичко използваме вашите лични данни, за да направим и администрираме вашата резервация и да предадем необходимите данни на компанията, която осигурява вашето МПС (или друг продукт или услуга). Това включва изпращане на комуникация във връзка с резервацията ви, като потвърждения, промени и напомняния.
- Обслужване на клиенти: Имаме нужда от данните ви, за да ви помогнем, например, да направите резервация или да отговорим на всякакви въпроси, които може да имате преди, по време на или след резервацията си.
- Потребителски отзиви: Може да използваме вашите данни за контакт, за да ви изпратим кратък въпросник за вашата резервация. Това ни помага да разберем и подобрим нашите услуги и услугите, които нашите бизнес партньори предоставят.
- Възможно е да има и други случаи, когато се свързваме с вас по телефон, електронна поща или SMS. Може да има различни причини за това, включително:
- Отговаряне и обработка на всички искания, които сте направили.
- Изпращане по електронна поща на напомняне за резервация, или да проверим дали имате нужда от помощ.
- Изпращане на въпросник или покана да предоставите отзив за услугата, която сте ползвали. - Подобряване на нашите услуги: Анализираме лични данни, за да ни помогнат да подобрим функционалността и качеството на нашите онлайн услуги и да подобрим цялостното преживяване на потребителите.
- Правни цели: В някои случаи може да се наложи да използваме вашите лични данни, за да разглеждаме и разрешаваме юридически спорове, за регулаторни разследвания, по причини, свързани със съответствието, или за да гарантираме, че прилагаме нашите правила и условия точно.

Кой има достъп до Вашите данни?
Компанията МОТОРОАДС ще действа като администратор на данни и ще обработва Вашите лични данни. Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни. Данните, които се препращат от нас на трета страна (Съвместен Администратор), се използват само и единствено за предоставяне на услугaта, която сте резервирали чрез нас.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?
- Изпълнение на договор: Трябва да използваме вашите лични данни, за да изпълним договорa, който сключвате с нас за изисканата услуга. Например, когато резервирате автомобил, трябва да прехвърлим вашите данни за резервацията на компанията за коли под наем.
- Законни интереси: Може да използваме вашата информация за нашите „законни интереси“ (всичко, което вярваме, че е съществена част от ефективното осъществяване на нашия бизнес – като същевременно зачитаме вашите права и спазваме закона). Например, за да ви предоставяме най-подходящото съдържание на нашите платформи, включително нашите имейли и бюлетини; да подобряваме и популяризираме нашите продукти и услуги; за административнo-правни цели, и др.

Какви са Вашите права?

ПРАВО НА ДОСТЪП:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с МОТОРОАДС, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ:
Когато МОТОРОАДС обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ:
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от МОТОРОАДС по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с МОТОРОАДС по разрешаването на даден въпрос
* имате поръчка, която още не е изпълнена или е частично изпълнена
* имате неуреден дълг към МОТОРОАДС, независимо от начина на плащане
* ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните пет години
* Вашият дълг е бил продаден на трета страна през последните пет години или една година за починали клиенти
* ако сте направили плащане, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата транзакция според счетоводните правила

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на МОТОРОАДС и същия няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директен маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директен маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Право на ограничение
Имате право да поискате МОТОРОАДС да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:
* ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на МОТОРОАДС, като същия ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
* ако претендирате, че Вашите данни са неточни, МОТОРОАДС трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
* ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им
* ако МОТОРОАДС вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да приложите Вашите права?
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните Ви данни. В случай, че желаете да направите искане във връзка с горепосочените права свързани с вашите лични данни, моля използвайте тази форма. Можете да се свържете с нас и на следния имейл: .

Право на подаване на жалба към надзорен орган:
Ако смятате, че МОТОРОАДС обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган.

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни или Вашите права.

Кой отговаря за обработката на лични данни на нашите платформи?

МОТОРОАДС ЕООД с адрес на регистрация България, Димитровград 6400, ул."П. Евтимиий" 15-Б-13 и регистрационен номер на компанията: 108 689 623 е отговорен за обработката на лични данни на своите платформи. Ако имате въпроси, притеснения или коментари относно нашите практики или това известие за поверителност, моля, изпратете имейл на адрес , като посочите „Поверителност“ в заглавието на имейла, и ще се свържем с вас.

View answerОНЛАЙН ПОРЪЧКА

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме процеса на онлайн пазаруване, като обработваме Вашите поръчки и Ви изпращаме известия за техния статус. Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме плащанията Ви. Също така, ще използваме Вашите данни, за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с извършваните поръчки и предоставените услуги. Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, да валидират предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване, както и за да потвърдят адреса Ви пред външни партньори. Вашите лични данни ще се използват за да удостоверят правоспособността Ви да управлявате наетото от вас МПС съгласно нормативните и законови наредби.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни:

* номер на поръчката
* информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер
* информация и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчките

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите лични данни, които се препращат към друга компания (Съвместен администратор), се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например към компании за наем на МПС, компании за валидиране на Вашия адрес, комуникационни агенции за изпращане на потвърждение на поръчката и доставчици във връзка с предоставянето на поръчаната от вас услуга. Доставчици на платежни услуги за Вашето плащане. Кредитни референтни агенции за идентификационни и кредитни проверки и агенции за събиране на вземания. Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на МОТОРОАДС, за да администрира и завърши Вашата поръчка.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни с оглед на нормативните и законови наредби както следва:
- за запитвания, които не са се материализирали в резервация за 30 дни;
- за завършени резервации в рамките на пет години от датата на приключването им;

Автоматизирано вземане на решения:
Когато кандидатствате за кредит като начин на плащане, ще извършим автоматизирано вземане на решение по отношение на Вашето заявление за кредит. Имате право да дадете своята обратна връзка или да оспорите решението с член на персонала.

View answerДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да ви изпращаме специални предложения, информация и покани чрез електронна поща. За да ви улесним, ще Ви изпращаме подходяща информация, ще Ви препоръчваме услуги, ще Ви напомняме за промоции, и ще Ви предоставяме персонализирани оферти. Всички тези специализирани услуги се основават на Ваши предишни покупки, артикули, върху които сте кликнали, и на информация, която сте ни изпратили.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни
* информация за контакт, например имейл адрес, телефонен номер и IP адрес
* върху какви продукти и оферти сте кликнали

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на услугите, посочени по-горе, например към медийни агенции и технически доставчици за разпространение на маркетингова информация във физически или дигитален формат. Никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън МОТОРОАДС.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето съгласие за получаване на директна рекламна и маркетингова информация.

Право да оттеглите съгласието си:
Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни по всяко време и да се откажете от директния маркетинг. Ако го направите, МОТОРОАДС няма да може да Ви изпраща допълнителни предложения с цел директен маркетинг или всяка друга информация въз основа на Вашето съгласие.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:
* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни, предоставени за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по електронната поща, ако не сте отворили нито един имейл през последните две години. След този период Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

View answerОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да обработваме Вашите запитвания и поръчки, жалби и въпроси свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща или по телефона.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* номер на поръчката
* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* дата на раждане
* информация за плащанията и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчки
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни за кореспонденция и управление на поръчките, както следва:
- за запитвания, които не са се материализирали в резервация за 30 дни;
- за завършени резервации в рамките на пет години от датата на приключването им;
- при оплаквания Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в продължение на 5 години.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от МОТОРОАДС въз основа на легитимен интерес. МОТОРОАДС няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред Вашите интереси и права или поради съдебни искове.

View answerРАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите данни, за да оценяваме, развиваме и подобряваме нашите услуги и системи. За целта няма да анализираме Вашите данни на персонално ниво, а цялата обработка ще бъде извършена с псевдоанонимни данни. Това включва извършване на анализ, за да станат нашите услуги по-лесни за използване, като например промяна на потребителския интерфейс, за да се опрости потокът от информация или да се подчертаят функциите, които обикновено се използват от нашите клиенти в нашите цифрови канали и да се подобрят ИТ системите за повишаване на сигурността за нашите посетители и клиенти като цяло. Анализът се използва и за развитие и непрекъснато подобряване на нашите услуги чрез прогнозиране на покупките, наличността и доставките, както и ресурсния ни капацитет от гледна точка на устойчивостта чрез рационализиране на покупките и планирането на доставките.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни, ако решите да ни ги предоставите:

* * пол
* страна

Ще обработваме следните категории лични данни, ако сте направили покупка:
* история на поръчката
* информация за доставката
* история на плащането

Ще обработваме следните категории лични данни, свързани с „бисквитките“:
* история на кликванията
* навигация и история на сърфирането

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги. Използваме компании, анализиращи уеб трафика, за да изследваме стандартното поведение на нашите клиенти в интернет.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на личните Ви данни с цел развитие и подобряване на нашите услуги и продукти е въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни, както следва:
- за запитвания, които не са се материализирали в резервация за 30 дни;
- за завършени резервации в рамките на пет години от датата на приключването им;

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на МОТОРОАДС, като се свържете с нас на .

View answerИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме личните Ви данни, за да спазим постановленията в законите, съдебните решения и решенията на властите, за спазване на общите условия, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги. Това включва използване на личните Ви данни пред застрахователни компании, както и за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме следните категории лични данни

* номер на поръчката
* имена
* телефон
* пощенски адрес
* сума на транзакцията
* дата на транзакцията
* кредитна информация

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Вашите данни ще бъдат споделяни при необходимост със съответните държавни органи, съдебни власти или правоприлагащи органи на местно и глобално ниво, застрахователни компании и компании, които предлагат счетоводни услуги. Моля, имайте предвид, че тези компании ще имат самостоятелно право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Обработването на Вашите лични данни е необходимо на МОТОРОАДС, за да изпълни правното си задължение и с цел предотвратяване на злоупотреба с нашите услуги въз основа на легитимния ни интерес.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще запазим Вашите данни за период от време, необходим за предотвратяване и/или докладване на потенциални измами и други престъпления, както и в съответствие с правилата за счетоводна отчетност.

Право да възразите срещу обработването на Вашите данни:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимния интерес на МОТОРОАДС, като се свържете с нас на .

View answerБИСКВИТКИ

Бисквитката е малък текстов файл, който се записва на Вашия компютър или мобилно устройство и се изтегля от него по време на следващи посещения. Ако използвате нашите услуги, ние приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитките.

Как използваме бисквитките?
Използваме постоянни бисквитки, за да съхраним избора Ви на начална страница и Вашите данни.

Използваме сесийни бисквитки, когато използвате функцията за филтър на услугите, за да проверяваме дали сте влезли в системата или сте направили опит за поръчка.

Използваме бисквитки, за да събираме статистически и потребителски данни в сбита и индивидуална форма чрез инструменти за анализ, за да оптимизираме нашия сайт и да Ви представим подходяща маркетингова информация.

Някои бисквитки на трети страни се определят от услуги, които се показват в нашите страници и не са под наш контрол. Те се определят от доставчици на социални медии като Twitter, Facebook и Google и се отнасят до способността на потребителите да споделят съдържание на този сайт, както е посочено от съответната иконка.

Също така използваме бисквитки на трети страни, които извършват проследяване от различни страници, за да можем да Ви насочваме към други сайтове или канали.

Какви лични данни обработваме?
Не правим връзка между идентификационния номер на Вашата бисквитка и Вашите лични данни.

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат към трети страни, се използват единствено за да Ви предоставим горепосочените услуги, като например инструмент за анализ с цел събиране на статистически данни и оптимизиране на нашия сайт, за да Ви предоставяме подходяща информация.

Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?
Не събираме лични данни, чрез използване на бисквитки.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
МОТОРОАДС не запазва лични данни. Можете лесно да изтриете бисквитките от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на бисквитките можете да намерите в меню Помощ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате бисквитките или да получавате известие всеки път, когато нова бисквитка се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате бисквитките, няма да можете да се възползвате от всички функции.